Kurs na przodownika turystki kolarskiej PTTK

Zapraszamy do udziału w kursie na przodownika turystyki kolarskiej,organizowanym przez Łódzki Klub Turystów Kolarzy im. Henryka Gintera wspólnie z PTTK Oddziałem Łódzkim, w porozumieniu z Komisją Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Uczestnikiem kursu może zostać członek PTTK, który:

  • ukończył 18 lat
  • legitymuje się 3-letnim stażem w PTTK
  • posiada odznakę KOT w stopniu srebrnym

Kurs przeprowadzony będzie na przełomie marca/kwietnia.

Karta zgłoszenia na kurs w załączniku. Wypełnioną kartę proszę przesłać na adres e-mail: bogdan2407@op.pl

Termin zgłoszeń kandydatów spełniających wymogi do dnia 01.03.2023r.

W ramach kursu realizowane będą zajęcia stacjonarne obejmujące łącznie 24 godziny wykładów oraz część praktyczna obejmująca 2 jednodniowe wycieczki połączone z utrwaleniem wiedzy z zajęć stacjonarnych i sprawdzenia umiejętności praktycznych.


Planowane terminy zajęć z teoretycznych
18.03.2023. Sobota godz. 10.00-16.00
25.03.2023. Sobota godz. 10.00-16.00
01.04.2023r. Sobota godz. 10.00-16.00 wykłady + egzamin

Szczegóły w załączniku:

Dodaj komentarz