Władze

Władze Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddziału Łódzkiego
im. Jana Czeraszkiewicza kadencji
2022-2026

Prezes Zarządu Oddziału – Ryszard Mamenas
V-ce prezesi Zarządu Oddziału – Stefan Piekarski, Marcin Reczycki
Skarbnik Oddziału – Bożydar Piotrowski
Członkowie Zarządu Oddziału – Patrycja Czudak, Henryka Detyniecka, Elżbieta Korczak, Agnieszka Królikowska, Agnieszka Łeń, Bartosz Leoniak, Michał Sztańc, Dariusz Łapiński

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Janusz Ugarenko
Członkowie – Sławomir Krystkowski, Anna Załęczna-Zduniak, Elżbieta Jarzębska, Sławomir Firek

Oddziałowy Sąd Koleżeński
Prezes – Krzysztof Ambroziak
Sekretarz – Małgorzata Janicka
Członkowie – Magdalena Jarosińska – Kuik, Małgorzata Błaszczyk, Edmund Witkowski