Kluby, koła i komisje

W strukturach Łódzkiego Oddziału PTTK prężnie działa kilkanaście jednostek (klubów i kół) skupiających miłośników różnych dyscyplin turystyki aktywnej, mamy także tak wąsko wyspecjalizowane jednostki jako jedyne w Łodzi Koło Przewodników Miejskich i Regionalnych, czy Koło Wojskowe działające przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Z grona z górą 800 członków Oddziału niemal połowa zadeklarowała przynależność do wybranej przez siebie jednostki, gdzie mają możliwość rozwijać swe zainteresowania (podczas wspólnych spotkań, szkoleń specjalistycznych czy wycieczek o nieco bardziej zamkniętym charakterze, organizowanych w gronie klubowiczów), a także dzielić się swą pasją z innymi podczas organizowanych przez kluby i koła imprez turystycznych o charakterze otwartym. Działanie w klubie czy kole to także okazja do poznania ludzi o podobnych zainteresowanych, sposobie patrzenia na świat, to droga do bliższej integracji turystycznej braci Oddziału – nie brak więc w kalendarzach imprez klubowych wspólnego celebrowania uroczystości rocznicowych z życia klubu czy koła a także spotkań okołoświątecznych czy sylwestrowych.

Z uwagi na przebogate życie wielu w opisanych wyżej jednostek niemal niemożliwym byłoby opisanie i bieżące uaktualnianie relacji z kolejnych działań przez nasze jednostki prowadzonych. Osoby zainteresowane poszczególnymi formami aktywności turystycznej zachęcamy do regularnego śledzenia stron lub profili naszych jednostek, bądź do wizyt na ich spotkaniach (wykaz poniżej i ich harmonogram poniżej, jeśli nie jest to zaznaczone spotkania odbywają się w siedzibie Oddziału przy ul Wigury 12a):

Komisja, klub, referat weryfikacyjny Terminy zebrań i dyżurów Więcej informacji o klubie
Klub Turystów Pieszych „Salamandra” Komisja Turystyki Pieszej II i IV poniedziałek roboczy godz.17.00   https://www.facebook.com/KTPSalamandra
Klub Turystów Górskich „Kosówka” II i IV czwartek  roboczy godz.18.00 www.kosowka.lodz.pttk.pl  
Klub Płetwonurków „Tryton”  Łódź, ul. Ossowskiego 6 Każdy czwartek roboczy godz. 18.00   www.tryton.lodz.pl
Łódzki Klub Kajakowy „Albatros” Spotkania wg harmonogramu na stronie internetowej http://kajakalbatros.pl
https://www.facebook.com/albatroskajakowy
Łódzki Klub Turystów Kolarzy Każdy roboczy czwartek godz.17.00 www.lktk.pl
https://www.facebook.com/lodzkiklubturystowkolarzy
Klub Campingu i Caravaningu I i III poniedziałek roboczy godz.18.15 www.lkcc-caravaning.pl
Klub Narciarski Każdy piątek od początku roku do 19.05 i od 15.09 do końca roku w godz. 18.00 – 19.30 www.knpttklodz.pl
Koło Przewodników Każdy wtorek godz. 17.30 z przerwą między 1.05 a 30.09 https://www.facebook.com/przewodnicypttkldz
Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej Spotkania wg harmonogramu na stronie internetowej Koła (odbywają się w Tomaszowie Maz.) http://25bkpow.wp.mil.pl/pl/index.html
Terenowy referat weryfikacyjny GOT; Komisja Turystyki Górskiej                           Każdy roboczy poniedziałek godz. 16.00 – 17.00 42 6361509
Terenowy referat weryfikacyjny OTP Na spotkaniach KTP „Salamandra” 42 6361509
Terenowy referat weryfikacyjny TOK Na spotkaniach ŁKK „Albatros” 42 6361509
Terenowy referat weryfikacyjny KOT Na spotkaniach Klubu Kolarskiego
www.lktk.pl
Zespół Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych i Ochrony Przyrody Według doraźnych potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu
Terenowy referat weryfikacyjny Odznak NarciarskichNa spotkaniach Klubu Narciarskiego.https://lodz.pttk.pl/wp-content/uploads/2023/12/ZDOBYWAJMY-ODZNAKI-NARCIARSKIE-PTTK.pdf