IX Tomaszowski Rajd Pieszy szlakiem rodu Ostrowskich

W dniu 07 października 2023 roku już po raz dziewiąty członkowie Wojskowego Koła PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego zrzeszonego w Oddziale Łódzkim PTTK im. Jana Czeraszkiewicza oraz sympatycy ze środowiska wojskowego wyruszyli na Tomaszowski Rajd Pieszy, którego trasa w tym roku poprowadzona została „Szlakiem rodu Ostrowskich po ziemi tomaszowskiej” w ramach hasła programowego PTTK  „Wędruj z nami!”

Na stacji PKP Skrzynki rozpoczęła się tegoroczna trasa piesza rajdu, która najpierw poprowadzona została w kierunku Osiedla Niewiadów. Tam grupa na początku zwiedziła  nowoczesny kompleks rekreacyjny Akademii Sportu z ekologicznym basenem, w którym woda nie jest chlorowana, ale filtrowana w sposób naturalny. Następnie na Placu Konstytucji 3 Maja, przy tablicy poświęconej Tomaszowi Adamowi hrabiemu Ostrowskiemu herbu Rawicz, turyści zapoznani zostali z historią miasta i gminy Ujazd oraz powstania miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Dodatkową atrakcja były podziwiane przez wszystkich najnowsze murale, które powstały w tym roku: „85 lat Osiedla Niewiadów” przedstawiający historię osiedla opowiedzianą symbolami wskazanymi przez mieszkańców oraz „100-lecie produkcji na rzecz obronności państwa polskiego” związany  ze 100-leciem rozpoczęcia produkcji zbrojeniowej w fabryce Nitrat w Niewiadowie.

Potem turyści udali się w kierunku Ujazdu, gdzie najpierw zwiedzili klasycystyczny młyn wodny na rzece Piasecznica. Zaraz potem obejrzeli barokowy kościół św. Wojciecha z XVIII wieku wraz z przylegającą kryptą rodziny Ostrowskich, gdzie m. in. spoczywa Antoni Jan hrabia Ostrowski, założyciel miasta Tomaszowa Mazowieckiego. W 2022 roku, z okazji 240. rocznicy urodzin Antoniego hr. Ostrowskiego, na ścianie krypty odsłonięta została odsłonięta nowa tablica epitafijna.

Kolejnym elementem rajdu był zespół pałacowo – parkowy z XIX wieku. Tam najpierw uczestnicy rajdu zwiedzili Pałac Antoniego Ostrowskiego z 1812 r., który został wzniesiony na XV-wiecznych fundamentach zamku, wielokrotnie przebudowywany w XIX i XX wieku. Obecnie dzięki staraniom prywatnego właściciela, lokalnego przedsiębiorcy, pałac powoli zostaje przywracany do stanu pierwotnego. Następnie odbyli spacer po przylegającym do pałacu parku krajobrazowym, w którym znajdują się z egzotyczne drzewa takie jak platany i oliwki, w kierunku bramy parkowej z niedźwiedziami. Na zakończenie tej części rajdu grupa chodziła po centrum Ujazdu zwiedzając Plac Tadeusza Kościuszki wraz z jego pomnikiem oraz fontanną i studnią oraz Plac Wolności, po czym autobusem PKS udał się do Tomaszowa Mazowieckiego.

W trakcie ostatniej części rajdu po Tomaszowie Mazowieckim uczestnicy obejrzeli z zewnątrz modernistyczny Ratusz Miejski z 1927 r. oraz Grób Nieznanego Żołnierza, po czym udali się na zwiedzanie letniego Pałacu Ostrowskich, również z 1812 r., gdzie obecnie mieści się Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego. Tam obejrzeli wystawy stałe muzeum oraz poznali historię związku powstania miasta z rodziną Ostrowskich. Ostatnim elementem rajdu było rozwiązanie i wręczenie nagród za quiz o Ziemi Tomaszowskiej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w następnym roku w Jubileuszowym X Tomaszowskim Rajdzie Pieszym związanym z obchodzoną 130. rocznicą urodzin Juliana Tuwima.

Tekst: Marcin Reczycki

Foto: Agnieszka Królikowska (AK), Hubert Wysocki (HW)

Dodaj komentarz