Dodatkowe wycieczki – Góry Świętokrzyskie

Serdecznie zapraszamy na dwie dodatkowe (nieujęte w katalogu) wycieczki aktywne. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, ich programy nie zawierają wstępów do jakichkolwiek atrakcji turystycznych.  

24 kwietnia 2021 „Wiosenną porą w mateczniku Świętokrzyskiego Parku Narodowego” WYJAZD POTWIERDZONY

Program imprezy:
Góra Chełmowa (351 m n.p.m.) – z rzadka odwiedzana enklawa Parku Narodowego miejsce słynące z prastarych modrzewi i niezliczonych mrowisk – Nowa Słupia (słynąca z pradawnych dymarek i owianego legendą pierwszego „turysty świętokrzyskiego” Emeryka – wejście Drogą Królewską którą od wieków pielgrzymowali na szczyt polscy monarchowie – Święty Krzyż (Łysiec) (595 m n.p.m.) – drugi co do wysokości, ale zdecydowanie najsłynniejszy szczyt Gór Świętokrzyskich (m.in. krótkie zwiedzanie zabudowań klasztornych, panorama gołoborza z platformy widokowej) – Trzcianka – Kobyla Góra (391 m n.p.m.) – najwyższe szczyty Pasma Jeleniowskiego –(Jeleniowska 533 m n.p.m., Szczytniak 554 m n.p.m. – najwyższa kulminacja całego pasma zdobna gołoborzem i majestatycznym lasem bukowym)  – całości na terenie Jeleniowskiego P.K. – Nowy Skoszyn;

(łączny czas trwania wędrówki ok 6,30 godz., dystans ok 22,5 km, różnica wzniesień ok 900 m. 29 pkt. GOT, trasa o zróżnicowanym profilu, podłoże w przeważającej części gruntowe (może być błotniście po opadach deszczu), trasa bardzo atrakcyjna widokowo, historycznie i przyrodniczo, częściowo na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego enklawy Chełmowa Góra, oraz w najciekawszych partiach Jeleniowskiego P.K.)

Wyjazd: Łódź, Plac Zwycięstwa 1 (przed Muzeum Kinematografii), godz.: 6:00
Cena: 99 zł, dla członków PTTK z opłaconą składką za 2021 r: 94 zł

8 maja 2021 „Skalne grzędy, piekielne czeluści i królewskie Chęciny na deser

Wycieczka prezentująca kilka świętokrzyskich „naj …”, które nie mogąc przebić się przez popularność pobliskich obiektów często pozostają w ich cieniu. Czas na wielkie krajoznawcze odkrycia najdłużej grzędy skalnej, najgroźniej nazwanej jaskini czy najpiękniejszych panoram na królewski Chęciny. Wszystko to nieco z boku głównych szlaków turystycznych, w całości na terenie Chęcińsko – Kielckiego Parku Krajobrazowego – czyli w sam raz coś dla nas na wiosenną przechadzkę!

Program imprezy:
Kielce (starujemy ze stolicy województwa, choć z braku czasu musimy jej atrakcje potraktować mocno po macoszemu)wędrówka urozmaiconym grzbietem Pasma Posłowickiego (m.in. przez Pierścienicę (367 m n.pm.) i Biesak (377 m n.p.m.) – Pasmo Zgórskie z jego najwyższą kulminacją Patrolem (388 m n.p.m.) – Zgórsko – Jaskinia Piekło – grzęda skalna Zelejowej (372 m n.p.m.) -Chęciny (spacer po mieście) LUB Podzamcze Piekowszowskie (niemal wierna kopia zamku biskupów krakowskich z Kielc powstała w tym samym okresie jako kwintesencja szlacheckiego „zastaw się a postaw się” – dziś w stanie okazałej ruiny) – wybór zakończenia zależny od możliwości czasowych;

(łączny czas trwania wędrówki ok 6,30 godz., dystans ok 21,5 km, różnica wzniesień ok 580 m. 24 pkt. GOT, trasa o zróżnicowanym profilu, podłoże w przeważającej części gruntowe (może być błotniście po opadach deszczu), trasa atrakcyjna widokowo, historycznie
i przyrodniczo, trasa w całości na terenie Kielecko – Chęcińskiego Parku Krajobrazowego)

Wyjazd: Łódź, Plac Zwycięstwa 1 (przed Muzeum Kinematografii), godz.: 6:00
Cena: 99 zł, dla członków PTTK z opłaconą składką za 2021 r: 94 zł

Dodaj komentarz