Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK – Cyfrowa Kronika Łodzi

Nasi Koledzy z Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK zakończyli właśnie projekt pt. Cyfrowa Kronika Łodzi. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie, które pojawiło się na stronie: https://cfk.pttk.pl/nasza-dzialalnosc/aktualnosci/Cyfrowa-Kronika-Lodzi/idn:65:

„To był pracowity rok, a dla nas najlepszym jego podsumowaniem jest możliwość podzielenia się efektami naszej pracy. Cyfrowa Kronika Łodzi powstała w ramach projektu Kultura Cyfrowa dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja pochodzi z Funduszu Promocji Kultury.

Głównym celem zadania było opracowanie, zdigitalizowanie, zabezpieczenie i udostępnienie cennych archiwalnych materiałów fotograficznych i ikonograficznych. W ramach Cyfrowej Kroniki Łodzi powstały cztery zespoły archiwalne złożone ze zbiorów: Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi oraz wyjątkowego fotografa Stefana Sztromajera, który przez ponad 70 lat dokumentował ważne wydarzenia w historii miasta i zmiany zachodzące w jego przestrzeni.

Zadanie było realizowane przy okazji obchodów 600-lecia Łodzi. W taki oto sposób procesowi digitalizacji zostało poddanych 2000 archiwalnych fotografii. Już teraz zapraszamy do obejrzenia galerii wybranych fotografii na naszej stronie oraz całości zbioru, który można zobaczyć na stronie Szukaj w Archiwach. Cała praca nad projektem nie byłaby możliwa bez olbrzymiego wsparcia partnerów zadania, którzy dzielili się z nami swoim doświadczeniem, wiedzą, otwierali nam oczy na nowe możliwości i rozwiązania. Dzięki partnerom mogliśmy również poszerzyć nasze zbiory archiwalnych fotografii, tak by mogły zostać udostępnione dla jak największej grupy odbiorców. Ogromne podziękowania kierujemy do:

Przygotowując się do projektu rozpoczęliśmy współpracę z Narodowym Archiwum Cyfrowym, które stało się partnerem projektu pomagając nam postawić pierwsze kroki w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA, organizując szkolenie z digitalizacji oraz dając nam wsparcie merytoryczne.

Opracowując archiwalne fotografie otrzymaliśmy ogromne wsparcie merytoryczne ze strony Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Łodzi Pana Ryszarda Bonisławskiego, którego wiedza i znajomość łódzkich zakamarków okazała się na wagę złota.

Mając na uwadze potrzebę pokazania młodemu pokoleniu ogromną rolę, jaką spełniają historyczne pamiątki w życiu miasta oraz uwrażliwienie na potrzebę ochrony naszego dziedzictwa kulturowego, zorganizowaliśmy dwa spotkania warsztatowe, pn.  „Łódź moje miasto – historia współczesnych miejsc rozrywki” dla dzieci ze szkół podstawowych. Zorganizowaliśmy również warsztaty archiwalno – genealogiczne, pn. „Gdzie szukać, aby znaleźć – archiwum domowe”. Warsztaty były wstępem do poszukiwań genealogicznych i metod zabezpieczania archiwum rodzinnego. Element edukacyjny projektu możliwy był do zrealizowania dzięki współpracy i zaangażowaniu partnera projektu – Archiwum Państwowego w Łodzi. Ze strony APŁ doświadczyliśmy również cennego wsparcia merytorycznego i czasu poświęconego na liczne spotkania, szkolenia i konsultacje.

W ramach działań edukacyjnych udało nam się także przeprowadzić dwa spotkania warsztatowe z Pawłem Augustyniakiem, dotyczące fotografii, pn. „Obróbka zdjęć z domowego archiwum”. Celem warsztatów było omówienie podstawowych narzędzi do obróbki zdjęć oraz przedstawienie sposobów porządkowania domowego archiwum fotograficznego.

Projekt był również początkiem współpracy pomiędzy Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTTK, a Archidiecezją Łódzką. Dzięki temu poprzez udostępnienie zbiorów w Cyfrowej Kronice Łodzi znalazły się unikatowe fotografie z życia łódzkiej katedry oraz innych obiektów sakralnych, bardzo znaczących na mapie naszego miasta.

W ramach projektu powstała także nowa odsłona naszej strony internetowej, spełniająca wymogi WCAG 2.1. Jest to dla nas bardzo ważny krok w kierunku cyfrowych innowacji. Dzięki temu powstało cyfrowe repozytorium archiwalnych fotografii ze specjalnym modułem wyszukiwania zdjęć. Cieszy nas fakt, że dzięki takim działaniom zwiększamy dostępność cyfrową naszych zbiorów dla osób z różnymi ograniczeniami.

Nie pozostaje nam nic innego, niż zaprosić Państwa do podróży w czasie do Łodzi, którą być może pamiętacie z dawnych lat, a być może będzie to nowa podróż, zupełnie dotąd nieznana”

Patroni medialni:

  • Radio Łódź
  • Telewizja Toya

Dodaj komentarz