Zdobywaj odznaki


ODDZIAŁOWE KOMISJE I REFERATY WERYFIKACYJNE

W PTTK Oddziale Łódzkim działają Komisje i Referaty Weryfikacyjne wszystkich najpopularniejszych rodzajów turystyki. Kontakt z ich przedstawicielami to możliwość rozmowy
ze specjalistami z poszczególnych dyscyplin turystyki, zasięgnięcia porad, a nawet skonsultowania swoich wyprawowych planów. To także okazja do zaangażowania się w zdobywanie odznak turystycznych, poszerzanie swojej wiedzy i kwalifikacji turystycznych, odbycie szkoleń i kursów zwieńczonych egzaminami i nabyciem uprawnień kadry programowej PTTK. A stąd już tylko krok do przejścia od uczestnika do organizatora wycieczek, rajdów, zlotów czy złazów.

            W Biurze Oddziału każdego dnia można składać dokumentacje (książeczki, kroniki itp.) w celu zweryfikowania i przyznania wszystkich odznak krajoznawczo- turystycznych.

 • Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT – każdy poniedziałek, godz. 16.00 – 17.00
 • Zespół Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych i Ochrony Przyrody – wg. potrzeb
  – kontakt przez Biuro Oddziału
 • Komisja Turystyki Pieszej,  Terenowy Referat Weryfikacyjny OTP– na spotkaniach KTP „Salamandra”;
 • Komisja Turystyki Kolarskiej, Terenowy Referat Weryfikacyjny KOT – na spotkaniach Klubu Turystów Kolarzy;
 • Komisja Turystyki Górskiej – I poniedziałek miesiąca (godz. 16.00);
 • Komisja Turystyki Narciarskiej – I i III piątek m- ca godz. 18.00-19.00;
 • Komisja Turystyki Kajakowej, Terenowy referat weryfikacyjny TOK – na spotkaniach Klubu Kajakowego „Albatros”;
 • Komisja Krajoznawcza i Komisja Ochrony Przyrody – wg. potrzeb kontakt przez Biuro Oddziału;
 • Komisja Turystyki Motorowej – na spotkaniach Klubu Campingu i Caravaningu;
 • Komisja Turystyki Podwodnej – na spotkaniach Klubu Płetwonurków „Tryton”;
 • w strukturach Oddziału działają także Komisje: Przewodnicka oraz Tradycji i Historii Oddziału – kontakt z nimi możliwy jest za pośrednictwem Biura Oddziału;