„Gdzie historii można dotknąć poprzez zachowane zabytki… Cykl wycieczek po powiecie bełchatowskim”