Kurs przewodnicki.

 Zebranie organizacyjne dotyczące nowego kursu przewodnickiego odbędzie się 5 kwietnia godz. 11.00 siedzibie CIT ul. Piotrkowska 87.
Kurs organizowany jest w zakresie miejskim (Łódź) i terenowym (województwo łódzkie). Istnieje możliwość uzupełnienia uprawnień. Egzamin przeprowadzony będzie przed Komisją powołaną przez Samorząd Przewodnicki woj. łódzkiego. Certyfikaty wydawane będą przez Zarząd Główny PTTK.