Egzamin dla kandydatów na przewodników

Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna województwa łódzkiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych i miejskich po Łodzi 
informuje, że w dniach 14 i 15 stycznia 2017 odbędzie się egzamin dla kandydatów na przewodników terenowych po województwie łódzkim i miejskich po Łodzi.
14 stycznia - egzamin teoretyczny testowy i ustny   
15 stycznia - egzamin praktyczny.
 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy 
kursprzew2015@gmail.com       
Szczegółowe informacje będą przekazywane zainteresowanym po zgłoszeniu.