Dane adresowe Oddziału Łódzkiego PTTK

Polskie Towarzystwo - Turystyczno Krajoznawcze
Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza
ul. S. Wigury 12a
90-301 Łódź
tel/fax 42 636-15-09 42 636-87-64
pttk.lodz@wp.pl
www.lodz.pttk.pl

Nr konta: Bank BPS S.A. 58 1930 1464 2360 0350 8525 0001