Biuro Oddziału

Nowy Zarząd PTTK Oddział Łódzki

9 grudnia 2017 roku odbył się XXXVII Zjazd Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza. Podczas Zjazdu wybrano nowe władze Oddziału, które w rozpoczynającej się kadencji będą wyglądały następująco:

Władze Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddziału Łódzkiego im. Jana Czeraszkiewicza kadencji 2017-2021

Wstąp do PTTK

 Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2016 roku w następujących wysokościach:

1) 45,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
2) 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
3) 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
4) 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 201 6 roku.
Ustala się wysokość wpisowego dla członków zwyczajnych PTTK w 2016 roku w następujących wysokościach:
a)15,00 zł w przypadku osób opłacających składkę normalną
b) 8,00 zł w przypadku osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa pkt. c),
c) 6,00 zł w przypadku osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.