Weryfikacja odznak turystycznych

Oddział Łódzki - weryfikacja odznak:

Imprez na Orientację
Fotografii Krajoznawczej
Odznaka Krajoznawcza
Odznaka Turystyki Pieszej
Górska Odznaka Turystyczna
Turysta Przyrodnik
Odznaka Kajakowa
Odznaka Żeglarska
Kolarska Odznaka Turystyczna
Motorowa Odznaka Turystyczna
Narciarska Odznaka Turystyczna
Odznaka Krajoznawcza Woj. Łódzkiego
Odznaka Regionalna Św. Maksymiliana