Rajd współorganizują

ORGANIZATORZY:

Oddział Łódzki PTTK
im. Jana Czeraszkiewicza
KTP Salamandra
PTTK Oddział Łódź-Polesie
im. prof. Jana Dylika
Oddział Zgierski PTTK Urząd Miasta Zgierza
 

PATRONAT MEDIALNY:

 


INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:

Zarząd Główny PTTK w Warszawie
Oddział PTTK Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy
Oddział PTTK w Sieradzu
PTTK

Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Urząd Miasta Koluszki

Urząd Miasta Kutno

(start trasy nr 2)

Urząd Miasta Kutno
Urząd Miejski w Łasku
Urząd Miejski w Łęczycy
Urząd Miejski w Przedborzu

Urząd Miasta Radomska

(start trasy nr 3)

Urząd Miasta Sieradz
Urząd Miasta Uniejów
Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki
Urząd Miasta Zduńska Wola
Urząd Gminy w Dobroniu
Urząd Gminy w Grabowie
Urząd Gminy Inowłódz
Urząd Gminy Kobiele Wielkie
Urząd Gminy Lubochnia
Urząd Gminy Nowosolna
Urząd Gminy w Parzęczewie
Urząd Gminy Ręczno

Urząd Gminy w Rozprzy

(start trasy nr 1)

Urząd Gminy Sędziejowice
Urząd Gminy w Szczercowie
Urząd Gminy Świnice Warckie
Urząd Gminy Wartkowice
Urząd Gminy Zapolice
Centralny ŁUK Turystyczny Centralny Łuk Turystyczny
GCKSiR Krośniewice
GOK Świnice Warckie
MOSiR Radomsko MOSiR Radomsko
MOSiR "Relaks" Zduńska Wola
OSiR Wawrzkowizna OSiR Wawrzkowizna
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny "Biała"
OSP Grabno
OSP Pstrokonie
OSP Rossoszyca
OSP
Salezjański Ośrodek Młodzieżowy
"DON BOSCO" w Lutomiersku

 
Salezjański Ośrodek Młodzieżowy DON BOSCO
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
Oddział Terenowy
Sieradzkich Parków Krajobrazowych
Załoga rowerowa ZGRZYT
 
Szkoła Podstawowa im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej
 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy
 
Szkoła Podstawowa nr 61 im. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Świnicach Warckich
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Warcie

Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im Juliana Tuwima w Parzęczewie

Zespól Szkół w Uniejowie

Zespół Szkół im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wartkowicach