XXXIV Zjazd Oddziału Łódzkiego PTTK

 15 grudnia 2013 roku odbył się XXXIV Zjazd Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza. Gośćmi Zjazdu byly: Maria Maranda - Członek Honorowy PTTK i Jolanta Śledzińska z Zarządu Głównego PTTK. Prezes Oddziału Ryszard Mamenas złożył sprawozdanie z kadencji 2009 - 2013. 

Łącznie w ok. 750 imprezach Oddziału wzięło udział ponad 50 tysięcy osób. Oddział liczy ok. 800 członków zorganizowanych w 11 klubach - kołach. Podczas Zjazdu dokonano zmian w Statucie Oddziału i wybrano nowy Zarzad.