Rajdy

Majówka w Górach Opawskich

  MAJÓWKA 2014” -w dniach 30.04.2014r. do 4.05.2014 r.
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Łódzkiego PTTK
przedstawia P R O G R A M   W ĘD R Ó W E K
"GÓRY OPAWSKIE (Góra Parkowa, Biskupia Kopa), WYSOKI JESIONIK (Pradziad)

Zapraszamy 52. Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza Organizator: Koło nr 1 przy BIPROPAP Sp. z o. o.,we współpracy z: Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Gintera i Ko łem Przewodników, ZPKWŁ Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrej
Z A P R A S Z A na
5 2 . r a j d SZLAKIEM POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863 r. D O B R A ' 2 0 1 4 w dniu 23 lutego 2014 r.

Strony