Aktualności

Przekaż 1% na...

* * *

Poniżej podajemy sposób odpisu 1% podatku na rzecz ratowania i restauracji nagrobka Jana Czeraszkiewicza patrona Oddziału Łódzkiego PTTK

* * *
 

Majówka w Górach Opawskich

  MAJÓWKA 2014” -w dniach 30.04.2014r. do 4.05.2014 r.
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Łódzkiego PTTK
przedstawia P R O G R A M   W ĘD R Ó W E K
"GÓRY OPAWSKIE (Góra Parkowa, Biskupia Kopa), WYSOKI JESIONIK (Pradziad)

Wycieczki podczas Targów Turystycznych w Łodzi

 Oddział PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi, 

Koło Przewodników PTTK im. Rajmunda Rembielińskiego
oraz Targi Regiony Turystyczne "Na stuku kultur"
zapraszają wszystkich chętnych na wycieczki z przewodnikiem. Mile widziani będą seniorzy, dzieci pod opieką osób dorosłych, 
a nawet całe rodziny.
Wycieczka I pt. "Zabytkowe budynki Politechniki Łódzkiej"
Wycieczka II pt. "Od klasycyzmu do szkła i metalu – architektoniczna podróż przez epoki" 

Zapraszamy 52. Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza Organizator: Koło nr 1 przy BIPROPAP Sp. z o. o.,we współpracy z: Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Gintera i Ko łem Przewodników, ZPKWŁ Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrej
Z A P R A S Z A na
5 2 . r a j d SZLAKIEM POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863 r. D O B R A ' 2 0 1 4 w dniu 23 lutego 2014 r.

Honorowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK

  

Miło nam poinformować, że Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Kolarskiej PTTK odbywająca się w Warszawie 8 lutego 2014 roku nadała najwyższą godność przodownicką - Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK m. in. trzem przodownikom Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK im. Henryka Gintera: Mirosławowi Jezierskiemu, Markowi Krawczykowi i Sławomirowi Zagórowiczowi.
Serdecznie gratulujemy

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTTK

 15 grudnia 2013 roku odbył się XXXIV Zjazd Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza. Gośćmi Zjazdu byly: Maria Maranda - Członek Honorowy PTTK i Jolanta Śledzińska z Zarządu Głównego PTTK. Podczas Zjazdu dokonano zmian w Statucie Oddziału i wybrano nowy Zarzad.
 

XXXIV Zjazd Oddziału Łódzkiego PTTK

 15 grudnia 2013 roku odbył się XXXIV Zjazd Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza. Gośćmi Zjazdu byly: Maria Maranda - Członek Honorowy PTTK i Jolanta Śledzińska z Zarządu Głównego PTTK. Prezes Oddziału Ryszard Mamenas złożył sprawozdanie z kadencji 2009 - 2013. 

Łącznie w ok. 750 imprezach Oddziału wzięło udział ponad 50 tysięcy osób. Oddział liczy ok. 800 członków zorganizowanych w 11 klubach - kołach. Podczas Zjazdu dokonano zmian w Statucie Oddziału i wybrano nowy Zarzad. 
 

Strony